A Juan Coll Ferraz SL ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, us indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable:

Juan Coll Ferraz SL

Finalitat:

Realitzar els processos de selecció de personal

Legitimació:

Consentiment de linteressat.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir adreçant-vos a info@abacconsultoria.com o C/- Pica d'Estats 22, 25006 Lleida.

Procedència:

El mateix interessat.


Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Juan Coll Ferraz SL.

B25423666.

Pol. Ind. "Els Frares" Carrer A - Parc 2 nau 1-2 - 25190 - Lleida - LLEIDA.

973202491.

info@juancoll.net.

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A Juan Coll Ferraz SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Dos anys des de la darrera interacció

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Consentiment de l'interessat: Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i fer els processos de selecció de personal.

 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Juan Coll Ferraz SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, Juan Coll Ferraz SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se a info@abacconsultoria.com o C/- Pica d'Estats 22, 25006 Lleida.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a Juan Coll Ferraz SL procedeixen de: El mateix interessat.

Tractament de les dades de clients

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable:

Juan Coll Ferraz SL

Finalitat:

Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials via electrònica

Legitimació:

Execució dun contracte.

Interès legítim del Responsable.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir adreçant-vos a info@abacconsultoria.com o C/- Pica d'Estats 22, 25006 Lleida.

Procedència:

El mateix interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Juan Coll Ferraz SL.

B25423666.

Pol. Ind. "Els Frares" Carrer A - Parc 2 nau 1-2 - 25190 - Lleida - LLEIDA.

973202491.

info@juancoll.net.

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A Juan Coll Ferraz SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s'han de conservar mentre l'interessat no sol·liciti la supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials via electrònica sobre els nostres productes i serveis.

 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).

 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Juan Coll Ferraz SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, Juan Coll Ferraz SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se a info@abacconsultoria.com o C/- Pica d'Estats 22, 25006 Lleida.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a Juan Coll Ferraz SL procedeixen de: El mateix interessat.

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable:

Juan Coll Ferraz SL

Finalitat:

Atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials

Legitimació:

Execució dun contracte.

Consentiment de linteressat.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir adreçant-vos a info@abacconsultoria.com o C/- Pica d'Estats 22, 25006 Lleida.

Procedència:

El mateix interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Juan Coll Ferraz SL.

B25423666.

Pol. Ind. "Els Frares" Carrer A - Parc 2 nau 1-2 - 25190 - Lleida - LLEIDA.

973202491.

info@juancoll.net.

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A Juan Coll Ferraz SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Atendre la sol·licitud.

 • Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica.

 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Juan Coll Ferraz SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, Juan Coll Ferraz SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se a info@abacconsultoria.com o C/- Pica d'Estats 22, 25006 Lleida.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a Juan Coll Ferraz SL procedeixen de: El mateix interessat.

Tractament de les dades del personal

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable:

Juan Coll Ferraz SL

Finalitat:

Gestionar la relació laboral

Legitimació:

Execució dun contracte.

Compliment duna obligació legal.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres; Fundació estatal per a la formació a l'ocupació (Fundae).

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir adreçant-vos a info@abacconsultoria.com o C/- Pica d'Estats 22, 25006 Lleida.

Procedència:

El mateix interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Juan Coll Ferraz SL.

B25423666.

Pol. Ind. "Els Frares" Carrer A - Parc 2 nau 1-2 - 25190 - Lleida - LLEIDA.

973202491.

info@juancoll.net.

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A Juan Coll Ferraz SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb lentitat i durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució dun contracte: Gestió de personal i formació.

 • Compliment duna obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions.

 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de compliment de les obligacions legals (requisit legal).

 • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de fer el pagament de les nòmines (requisit contractual).

 • Fundació estatal per a la formació a l'ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió dels cursos bonificats (requisit contractual).

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Juan Coll Ferraz SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, Juan Coll Ferraz SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se a info@abacconsultoria.com o C/- Pica d'Estats 22, 25006 Lleida.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a Juan Coll Ferraz SL procedeixen de: El mateix interessat.